fbpx

W każdej firmie czy instytucji szczególnej ochronie podlegają dane osobowe. Jeśli pracujesz w szkole, jesteś zobowiązany przestrzegać przepisów RODO, które regulują te kwestie. Jest to dość skomplikowane i szerokie zagadnienie, a nasze pedagogiczne kursy i szkolenia online, mogą pomóc Ci w jego lepszym zrozumieniu. Zobacz e warsztaty dla nauczycieli dostępne o tej tematyce!

 

Czym jest RODO?

To inaczej unijne ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych dotyczących zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Poza nimi RODO określa również informacje tzw. wrażliwe obejmujące stan zdrowia, poglądy polityczne, orientację seksualną i powinny być zabezpieczone w szczególny sposób.

Przykładowe dane osobowe to:

 • imię i nazwisko,
 • adres zamieszkania,
 • numer dowodu tożsamości,
 • adres IP,
 • dane przechowywane przez szpital lub lekarza, które mogą jednoznacznie wskazywać tożsamość konkretnej osoby.

Z kolei nie są nimi np. numer KRS, firmowy adres e-mail.

Ucząc w szkole, masz dostęp do najróżniejszych informacji o uczniach np. poprzez e-dziennik. RODO jest również związane z realizacją programu wychowawczego danej placówki.

Aby dokładnie zapoznać się z wytycznymi, jakie obowiązują Cię w zakresie np. udzielania informacji na temat podopiecznych, zapoznaj się z naszymi propozycjami szkoleń i kursów pedagogicznych dostępnych online.

Do jakich danych ma dostęp nauczyciel?

Pracując w szkole, masz dostęp do następujących danych podopiecznych oraz ich rodziców/opiekunów, a także innych pracowników placówki:

 • zwykłych – którymi są imię, nazwisko, adres zamieszkania, data i miejsce urodzenia, numer telefonu,
 • wykonywany zawód, adres e-mail itp.,
 • szczególnych – czyli np. danych biometrycznych ucznia (odciski palców, zdjęcia), przekonań religijnych (uczestnictwo w zajęciach katechezy), stanu zdrowia (np. zwolnienie z lekcji W-F).

Jeśli natomiast chodzi o dane dotyczące wyroków skazujących oraz czynów zabronionych lub powiązanych środków bezpieczeństwa, to są one dopuszczalne, jeżeli wymagają tego przepisy prawa.

W takiej sytuacji warto skorzystać z naszej oferty, czyli e warsztatów dla nauczycieli pt. „RODO w oświacie – ochrona danych osobowych”. To merytoryczne szkolenie pedagogiczne online jest profesjonalnie opracowane pod względem wszystkich najważniejszych przepisów oraz zagadnień, z jakimi możesz się spotkać w swojej codziennej pracy.

Nie tylko rozwój nowoczesnych technologii, które pozwalają w szybki sposób ujawniać dane osobowe i wizerunek w sieci, ale też związku z obowiązującymi wytycznymi w zakresie chronienia osobowych, m.in. dyrektorzy placówek oświatowych są zobligowani do przeprowadzenia szkoleń w zakresie wskazanym w przepisach prawa. Skorzystanie z proponowanego przez nas e kursu pozwoli zwiększyć świadomość istoty polityki RODO. Z kolei nowoczesny e-learning pozwala Ci skorzystać z przygotowanych przez nas materiałów np. w domu w wolnym czasie.

przepisy

Jakie konsekwencje poniesie nauczyciel za złamanie przepisów RODO?

Wyróżnia się trzy kategorie naruszeń ochrony danych osobowych, a dotyczą one:

 • poufności danych
 • dostępności do nich,
 • ich integralności.

W szkole administratora danych reprezentuje dyrektor. Zobowiązany jest on do właściwej i jednocześnie szybkiej reakcji przed skutkami takimi jak m.in. powstanie uszczerbku fizycznego, szkód majątkowych lub niemajątkowych u osób fizycznych w postaci np. utraty kontroli nad własnymi danymi osobowymi lub ograniczeniem praw, dyskryminacją, kradzieżą lub sfałszowaniem tożsamości. W związku z tym musi w ciągu 72 godzin zgłosić do organu nadzorczego te naruszenia, które mogą w dużym stopniu zagrażać prawom lub wolności osób fizycznych.

Również dyrektor ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich pracowników upoważnionych do przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej. Więcej na ten temat dowiesz się z naszych e warsztatów pedagogicznych.

Chroń dane swoich uczniów i siebie dzięki szkoleniu od IODN

Proponowane przez nas szkolenia i kursy online dla nauczycieli oraz innych pracowników oświaty pozwolą Ci uzyskać informacje, jak obchodzić się z danymi osobowymi w szkole oraz poza nią. Metoda e-learningu jest ciekawa, przystępna i interaktywna. Skorzystaj już dziś z oferty dostępnej na platformie Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli!

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.6/5.0
Na podstawie: 4 opinii

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu