fbpx

Awans zawodowy nauczyciela szkolenia online

Warunkiem efektywnej pracy w systemie oświaty jest umiejętność przekazywania wiedzy oraz kształtowania zachowania w ramach procesu wychowania. Dlatego nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy musi wykazać, że potrafi pełnić funkcję przewodnika oraz wychowawcy. Bardzo ważna jest zdolność osób wykonujących ten zawód do krytycznej refleksji własnej pracy i postaw.

Kurs organizowany przez Internetowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podejmuje wszystkie istotne aspekty rozwoju, samokształcenia i doskonalenia jako warunków otrzymania jednego z tytułów: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Ubiegając się o awans zawodowy, należy dowieść, że właściwie dokonuje się samooceny i ewaluacji, aby doskonalić umiejętności i kompetencje.

Szkolenia dotyczące tematyki awansu zawodowego nauczycieli systematyzują wiedzę na temat aktualnych procedur oraz pomagają terminowo i odpowiedni sposób złożyć wymagane dokumenty. Wybierz szkolenie i przekonaj się, że awans zawodowy jest w zasięgu Twoich możliwości.

Na czym polega awans zawodowy nauczycieli?

W pracy z uczniami ważne są umiejętności dydaktyczne i organizatorskie, a także rozwijanie wiedzy w zakresie nowych metod nauczania. Doskonalenie warsztatu to ważny aspekt awansu nauczyciela. Osoby przystępujące do egzaminu muszą wykazać, że realizują również zadania w innych obszarach działalności szkoły, np. organizują uroczystości jubileuszowe, prowadzą kółka zainteresowań, współpracują z organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi, jednostkami samorządowymi, aby podnieść jakość pracy.

Nasze kursy online przygotowują, zarówno do projektowania procesu rozwoju zawodowego, jak i uzyskania stopnia awansu zawodowego. Nauczyciele uczestniczący w e-szkoleniach otrzymują wyselekcjonowane materiały, na podstawie których z powodzeniem przygotują się do spełnienia kryteriów obowiązujących w przypadku ubiegania się o tytuł.

Specjalistyczne e-learningowe szkolenie – Awans zawodowy nauczyciela

Szkolenia e-learningowe Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stanowią formę kształcenia zawodowego. Kursy z certyfikatem są adresowane do osób ubiegających o awans zawodowy, tj. do każdego nauczyciela, który chce rozwijać umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zajęcia odbywają się online, dlatego mogą w nich uczestniczyć osoby z całej Polski. To doskonała forma samokształcenia, która pozwala na zdobycie nowych uprawnień. Tryb zdalny ma wiele zalet, m.in. umożliwia:

 • udział niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • poznanie nowatorskiego podejścia do form prezentacji materiału,
 • uzyskanie elektronicznego zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • sprawdzenie własnych możliwości,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej.

Dzięki temu awans zawodowy nauczyciela jest dostępny dla każdego pracownika systemu oświaty, który chce rozszerzyć swoje umiejętności.

Awanse zawodowe nauczyciela – oferta kursów

Przygotowaliśmy następujące kursy z zakresu awansu zawodowego:

 • Awans zawodowy na nauczyciela mianowanego
 • Awans zawodowy na nauczyciela dyplomowanego
 • Rola opiekuna stażu w awansie zawodowym
 • Awans zawodowy nauczycieli – zasady od 1 września 2022 r.

Ponieważ zasady określające warunki awansu nauczycieli zmieniają się na bieżąco, wybierając nasze szkolenie, masz pewność, że jest ono zgodne z aktualnymi aktami prawnymi.

Postaw na rozwój i otwórz przed sobą nowe perspektywy w zawodzie nauczyciela. Ukończ kurs, by nabyć niezbędne umiejętności pozwalające z sukcesem przejść przez procedurę awansu.

Powrót do strony głównej sklepu

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu