fbpx

Awans zawodowy nauczyciela

Warunkiem efektywnej pracy w systemie oświaty jest umiejętność przekazywania wiedzy oraz kształtowania zachowania w ramach procesu wychowania. Dlatego nauczyciel ubiegający się o awans zawodowy musi wykazać, że potrafi pełnić funkcję przewodnika oraz wychowawcy. Bardzo ważna jest zdolność osób wykonujących ten zawód do krytycznej refleksji własnej pracy i postaw. Kurs organizowany przez Internetowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli podejmuje wszystkie istotne aspekty rozwoju, samokształcenia i doskonalenia jako warunków otrzymania jednego z tytułów: nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego. Ubiegając się o awans zawodowy, należy dowieść, że właściwie dokonuje się samooceny i ewaluacji, aby doskonalić umiejętności i kompetencje.

Na czym polega awans nauczyciela?

W pracy z uczniami ważne są umiejętności dydaktyczne i organizatorskie, a także rozwijanie wiedzy w zakresie nowych metod nauczania. Doskonalenie warsztatu to ważny aspekt awansu nauczyciela. Osoby przystępujące do egzaminu muszą wykazać, że realizują również zadania w innych obszarach działalności szkoły, np. organizują uroczystości jubileuszowe, prowadzą kółka zainteresowań, współpracują z organizacjami pozarządowymi i kulturalnymi, jednostkami samorządowymi, aby podnieść jakość pracy. Nasze kursy online przygotowują zarówno do projektowania procesu rozwoju zawodowego, jak i uzyskania stopnia awansu zawodowego. Nauczyciele uczestniczący w e-szkoleniach otrzymują wyselekcjonowane materiały, na podstawie których z powodzeniem przygotują się do spełnienia kryteriów obowiązujących w przypadku ubiegania się o tytuł. Każdy uczestnik dostaje też zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Specjalistyczne kursy e-learningowe dla nauczycieli

Szkolenia e-learningowe Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli stanowią formę kształcenia zawodowego. Kursy z certyfikatem są adresowane do osób ubiegających o awans zawodowy, tj. do każdego nauczyciela, który chce rozwijać umiejętności w zakresie pracy dydaktycznej i wychowawczej. Zajęcia odbywają się online, dlatego mogą w nich uczestniczyć osoby z całej Polski. To doskonała okazja do samokształcenia, która pozwala na zdobycie nowych uprawnień. Tryb zdalny ma wiele zalet, m.in. umożliwia:

 • udział niezależnie od miejsca zamieszkania,
 • poznanie nowatorskiego podejścia do form prezentacji materiału,
 • uzyskanie elektronicznego zaświadczenia o ukończeniu kursu,
 • sprawdzenie własnych możliwości,
 • dostęp do wiedzy eksperckiej.

Dzięki temu awans zawodowy nauczyciela jest dostępny dla każdego pracownika systemu oświaty, który chce rozszerzyć swoje umiejętności.

Powrót do strony głównej sklepu

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu