fbpx

Edukacja dzieci nierozerwalnie łączy się realizacją programu wychowawczego szkoły. Co zrobić, aby w ten proces zaangażować również rodziców z korzyścią dla uczniów? Przeczytaj, czy w osiągnięciu tego celu mogą okazać się przydatne nasze e warsztaty dla nauczycieli. Zobacz jakie kursy i szkolenia pedagogiczne online w tym obszarze proponujemy!

Co składa się na program wychowawczy?

Ten dokument opisuje w sposób całościowy wszelkie treści i działania o charakterze wychowawczym i powinien być realizowany przez wszystkich nauczycieli danej szkoły. Aby był skuteczny, musi spełniać określone warunki, czyli być:

 • spójny z koncepcją nauczania,
 • zbieżny w kształtowaniu odpowiednich postaw i umiejętności,
 • opracowany przez wszystkich nauczycieli,
 • związany z tradycją szkoły i środowiska.

Program może mieć różną formę i opisywać m.in.:

 • wartości wychowawcze,
 • działania mające na celu zapobieganiu złu, zagrożeniom, patologii,
 • uroczystości wynikające z tradycji szkoły,
 • ofertę zajęć pozalekcyjnych,
 • plan pracy samorządu szkolnego.

Celem jego realizacji jest np. wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej dzieci oraz kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. W ten sposób uczniowie poznają siebie, swoje potrzeby i emocje, uczą się dbać o własne bezpieczeństwo i zdrowie.

Program wychowawczy szkoły uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Ponadto dokument określa również zasady współpracy m.in. z rodzicami i ich ewentualne powinności w tym zakresie.

Ofertę kursów i szkoleń pedagogicznych online Internetowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli adresujemy m.in. do nauczycieli i osób pracujących w sektorze edukacji, które chcą rozwijać swoje kompetencje. Podczas e warsztatów mogą się oni m.in. dowiedzieć, jak powinien być zdefiniowany program wychowawczy pod względem zaangażowania w nim opiekunów prawnych uczniów.

rodzic

Kto powinien uczestniczyć w realizacji programu wychowawczego?

Biorąc pod uwagę, że społeczność szkolną tworzą nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale również rodzice – wszystkie te grupy w pewnym sensie są współzależne od siebie. Nie tylko wzajemnie oddziałują, ale i niezwykle ważny jest przepływ informacji pomiędzy nimi. Realizacja programu wychowawczego szkoły powinna opierać się dążeniu do celu, jakim jest wspólnym troska nauczycieli i rodziców w zakresie prawidłowego kształtowania tożsamości, osobowości oraz postaw dzieci oraz ich rozwój. Dlatego w okresie edukacji decydującym czynnikiem jest właściwe współdziałanie tych grup społecznych. A polega ono na ciągłym i wzajemnym uzupełnianiu się w procesie wychowawczym realizowanym w szkole i w domu. Oznacza to w praktyce m.in. ujednolicenie lub wyrównanie często sprzecznych wymagań, jakie stawiają uczniom wychowawcy i rodzice. Taki program powinien także obejmować kwestie nagradzania i karania, roztaczania kontroli czy aktywizację do działań pożądanych.

Jaką rolę w programie wychowawczym szkoły powinien pełnić rodzic?

Zależy Ci na tym, aby rodzice nie byli obok szkoły? Chciałbyś, aby uczestniczyli w jej funkcjonowaniu na co dzień? Jeśli chcesz mocniej zaangażować prawnych opiekunów uczniów w ten proces, wiele cennych wskazówek pozyskasz z kursu online dla nauczycieli pn. „Włączanie rodziców do realizacji programu wychowawczego szkoły”. Podczas tego szkolenia dowiesz się m.in., co należy zrobić, aby współdziałanie rodziny i placówki oświatowej przyniosło jak najlepsze efekty. E warsztat w ciekawy sposób pokazuje, jak ważną rolę odgrywa współpraca i rodzaj podejmowanych działań wychowawczych. To one bezpośrednio wpływają na wyniki i efektywność procesów kształcenia młodych ludzi.

E kurs pedagogiczny kończy się otrzymaniem zaświadczenia potwierdzającego jego realizację. Skorzystać z niego mogą zarówno nauczyciele, jak i opiekunowie dzieci, którym zależy na budowaniu jak najlepszego klimatu społecznego szkoły.

Zaangażuj rodzica dzięki szkoleniu przygotowanym przez IODN

Ważnym zadaniem nauczycieli jest uświadomienie rodzicom wagi współpracy ze szkołą. Wspólna realizacja programu wychowawczego nie tylko może pozytywnie wspierać rozwój dziecka, ale i pozwoli stworzyć mu optymalne warunki do nauki. Dowiedz się, jak to zrobić! Zapisz się na kurs lub szkolenie pedagogiczne online oferowany przez IODN!

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.4/5.0
Na podstawie: 10 opinii

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu