fbpx

Każdego roku, ostatni tydzień sierpnia i początek września to czas wytężonej pracy każdego nauczyciela i dyrektora szkoły. Nie jest zagadką, że to okres podsumowania mijającego roku szkolnego oraz planowania nadchodzącego, w tym roku 2021/2022. Corocznie minister właściwy do spraw oświaty na podstawie przepisów prawa oświatowego ustala kierunki polityki oświatowej państwa, wyznaczając tym samym tor pracy dla szkół i nauczycieli. Nadchodzący rok szkolny pod tym względem nie różni się niczym od dotychczasowych. Ministerstwo Edukacji i Nauki już w lipcu 2021 ogłosiło że w roku szkolnym 2021/2022 w pracy dydaktyczno wychowawczej należy skupić się na następujących zagadnieniach:

 1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.
 2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
 3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.
 4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.
 5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych.
 6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

Każdy ośrodek doskonalenia nauczycieli w tym także i Internetowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli (IODN) stara się sprostać wymaganiom nauczycieli i przygotować właściwą ofertę korespondującą z trendami wyznaczanymi przez ministerstwo. W najbliższych tygodniach na stronach IODN.pl, w naszej ofercie pojawią się nowe szkolenia ułatwiające Wam realizację polityki oświatowej państwa w nowym roku szkolnym. Nasze propozycje dla Was:

Ad. 1

 1. Włączanie rodziców do realizacji programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły.
 2. Wychowanie ku wartościom w wychowaniu do życia w rodzinie.

Ad. 2

 1. Kształtowanie kompetencji inicjatywności w nauczaniu przedmiotowym.
 2. Dążenie do prawdy i czynienia dobra we współczesnym świecie. Propozycje zajęć wychowawczych i profilaktycznych.

Ad. 3

 1. Organizacja wycieczek szkolnych w duchu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.
 2. Dziedzictwo cywilizacyjne Europy, a kultura polska. Korelacja między przedmiotowa.

Ad. 4

 1. Wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych w dydaktyce.
 2. Reintegracja i readaptacja uczniów w szkole po pandemii.

Ad. 5

 1. Zintegrowana Strategia Umiejętności 2030 – podstawowe pojęcia i wpływ na funkcjonowanie placówek systemu oświaty.
 2. Rozwój umiejętności zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej.

Ad. 6

 1. Ekologiczna ścieżka między przedmiotowa.
 2. Edukacja ekologiczna w szkole technicznej i branżowej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom nauczycieli liczymy również na Wasze sugestie dotyczące tematyki szkoleń, które powinny pojawić się w naszej ofercie. Wszelkie propozycje prosimy przesyłać na adres: sekretariat@iodn.pl

Z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego oraz zbliżającego się Dnia Edukacji Narodowej, wszystkie kursy dostępne na naszej platformie oraz te, które pojawią się w najbliższym czasie, do połowy października 2021 dostępne są w cenie promocyjnej 29 zł za szkolenie z zaświadczeniem do wydruku lub 39 zł z zaświadczeniem drukowanym.

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 13 opinii

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu