fbpx

Najważniejszym dokumentem potwierdzającym wiedzę i umiejętności praktyczne osoby kończącej szkołę zawodową jest certyfikat kwalifikacji zawodowej. Aby go uzyskać, należy zdać egzamin. Od 2019 r. jest on obowiązkowy dla wszystkich, którzy chcą oficjalnie zakończyć ten etap nauki, a jego wynik stanowi ważną informację dla przyszłych pracodawców. Dowiedz się, jakie warunki musi spełnić szkoła, by móc przeprowadzić egzamin zawodowy, co powinni wiedzieć na ten temat organizatorzy i gdzie szukać kursów dla nauczycieli, które pomogą pedagogom przygotować do niego uczniów!

Egzamin zawodowy – potwierdzenie posiadanych kwalifikacji

Aby ocenić poziom opanowania wiedzy oraz umiejętności praktycznych wśród uczniów kończących szkoły zawodowe, wprowadzono obowiązkowy egzamin. Jego termin ogłaszany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Składa się on z dwóch części – teoretycznej i praktycznej:

 • Pisemny egzamin zawodowy trwa 60 min i polega na udzieleniu odpowiedzi na 40 pytań zamkniętych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym. Do tego celu wykorzystywany jest system elektroniczny – zdający pracuje przy komputerze.
 • Część praktyczna egzaminu zawodowego obejmuje wykonanie konkretnego zadania na specjalnie przygotowanym stanowisku. Trwa od 120 do 240 min – w tym czasie należy np. przygotować gotowy wyrób, wykonać usługę albo sporządzić określone dokumenty.

Obie części odbywają się przy udziale asystentów technicznych i oceniane są przez egzaminatorów. Aby zdać pisemny egzamin zawodowy, trzeba uzyskać minimum 50% punktów, praktyczny – co najmniej 75%.

Zmiana formuły przeprowadzania egzaminu zawodowego

W roku 2019 Ministerstwo Edukacji i Nauki wprowadziło istotne zmiany w szkolnictwie branżowym. Wcześniej egzamin zawodowy nie był obowiązkowy – bez podejścia do niego również można było ukończyć szkołę. Jednak od 2019 r. musi zdać go każdy uczeń szkoły zawodowej, by uzyskać świadectwo. Zmieniła się również podstawa programowa (egzamin objął inne branże niż wcześniej), a część pytań stała się jawna. Obecnie egzaminy dotyczą ponad 200 zawodów, a ocenianych jest ponad 400 kwalifikacji zawodowych.

Kolejną bardzo ważną kwestią była zmiana formuły przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego. Dotąd zdający otrzymywali wydrukowane arkusze z pytaniami – od 2019 r. wypełniają je wyłącznie przy komputerze, a szkoła ma obowiązek zorganizować odpowiednie warunki, by było to możliwe. Nie zawsze jest to proste – dlatego na platformie IODN oferujemy specjalne szkolenia dla nauczycieli on-line dotyczące tego, jak przygotować pracownię komputerową przed egzaminem zawodowym.

egzamin-zawodowy

Obowiązki szkoły w zakresie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego

Podstawowymi obowiązkami dyrektora szkoły lub placówki oświatowej, w której ma być organizowany egzamin zawodowy, są:

 • zgłoszenie szkoły do okręgowej komisji egzaminacyjnej,
 • poinformowanie uczniów na początku roku szkolnego o tym, że zdawanie egzaminu jest obowiązkowe,
 • zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia egzaminu.

W przypadku uczniów o specjalnych wymaganiach (z niepełnosprawnościami, potwierdzonymi problemami zdrowotnymi) należy dostosować sposób realizowania zadań egzaminacyjnych do ich możliwości.

Przygotowanie nauczycieli jest niezwykle ważne

To do nauczycieli należy przygotowanie uczniów tak, aby mogli uzyskać certyfikat kwalifikacji zawodowej. W tym celu pedagodzy powinni stale aktualizować swoje wiadomości i korzystać ze sprawdzonych, nowoczesnych metod nauczania. Bardzo dobrym źródłem wiedzy na różne tematy związane ze szkolnictwem są oferowane przez nas szkolenia dla nauczycieli on-line. Skontaktuj się z nami, by rozwijać swoje umiejętności, bazując na wskazówkach przekazywanych przez specjalistów z branży szkolnictwa, coachów oraz doradców metodycznych.

Szkolenia online dla nauczycieli – klucz do pogłębiania Twojej wiedzy

Od 2019 r., aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły zawodowej, uczeń musi zdać egzamin w nowej formule. Rolą nauczycieli jest przekazanie mu odpowiedniej wiedzy i nauczenie go umiejętności praktycznych, które mu to umożliwią. Zadaniem szkoły pozostaje natomiast zgodna z przepisami organizacja egzaminu zawodowego. By ułatwić pracownikom szkolnictwa i pedagogom przygotowania do tego etapu, proponujemy szeroką ofertę kursów dla nauczycieli i osób związanych z edukacją. Sprawdź na stronie internetowej IODN pełną listę dostępnych szkoleń. Podnoś swoje kwalifikacje razem z nami!

gwiazdka- 1 gwiazdka- 2 gwiazdka- 3 gwiazdka- 4 gwiazdka- 5

Średnia ocena: 4.5/5.0
Na podstawie: 10 opinii

0
  0
  Zobacz koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu